Waarom vakkundig bestrijden? Zelf met zekerheid herkennen wat of wie de schade veroorzaakt, is niet altijd even eenvoudig. Is het voedsel verontreinigd met eitjes of larven? Is het houtwerk aangetast? Zijn verpakkingen aangevreten? Weggevreten isolatie? Laat ons er naar kijken. Wij weten schadebeelden te herleiden. Soms wijst de aanwezigheid van bepaalde ‘beestjes’ op een oorzaak elders, bijvoorbeeld stilstaand water in de kelder of ondeugdelijke aansluitingen tussen muren en plafonds.

Een kakkerlakkenplaag, een uitbraak van blauwe vleesvliegen, huismuizen die voor knaagschade zorgen, bruine ratten die het pand binnendringen... geen enkele dierenplaag staat op zichzelf. Het kan zijn oorzaak vinden in bouwtechnische gebreken, een tekortschieten in de hygiënezorg, een zwakke schakel in de aanvoer van grondstoffen, gebrekkige verpakkingen, te hoge luchtvochtigheid... Plaagdierbestrijding Rivierenland denkt actief mee en draagt praktische oplossingen aan.

Wij weten veel van weringsmaatregelen op bouwkundig gebied, hygiënische maatregelen, vochtwerende maatregelen en maatregelen bij opslag. Immers, voorkomen van ongedierte is natuurlijk het allerbeste.

Zo werkt het in 5 stappen

  • 1. Vertel ons eerst rustig wat er aan de hand is. Kosteloos.
  • 2. We komen graag zelf kijken.
  • 3. We klaren de klus en vertellen u hoe en wat.
  • 4. Nacontrole.
  • 5. Logboek bij onderhoudscontract.

1. Vertel ons eerst rustig wat er aan de hand is. Kosteloos.

Op het moment dat u binnen uw huis, bedrijf of elders in uw directe omgeving ongedierte of tekenen van ongedierte tegenkomt, kunt u contact opnemen per telefoon of e-mail. Veel soorten ongedierte kunnen uiteindelijk schade kunnen toebrengen aan uw gezondheid en leefomgeving. Het maken van een afspraak duurt enkele minuten en desgewenst ontvangt u een telefonische offerte. Bij een akkoord kunt u snel een oplossing verwachten.

2. We komen graag zelf kijken.

Welke soort ongedierte of plaagdieren vormt het probleem? Welke omvang en ernst heeft de plaag? Hoe is het probleem te verhelpen? Stuk voor stuk vragen waar we antwoord op geven. U kunt gerust zijn: er wordt vanuit deskundigheid gewerkt en er zijn diploma’s aanwezig op het gebied van ongediertebestrijding.
Wij rekenen het Rivierenland (Betuwe, Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal), het Land van Heusden en Altena en Zuid Holland Zuid tot ons werkgebied.

3. We klaren de klus en vertellen u hoe en wat.

Van tevoren weet u welke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, hoe u nadat de behandeling is uitgevoerd met de middelen en het behandelde gebied om moet gaan en eventuele bouwkundige weringen die nodig zijn het probleem op te lossen en in de toekomst te voorkomen.

4. Nacontrole.

Afhankelijk van de aard van uw ongedierteprobleem kan het nodig zijn een controleafspraak te maken. Dit gebeurt wanneer verwacht wordt dat het probleem niet met één behandeling onder controle is.

5. Logboek bij onderhouds- of preventiecontract.

Uiteraard is er altijd de mogelijkheid van een preventiecontract. Een preventiecontract houdt in dat wij tegen een vaste prijs uw ruimte(-n) voor een jaar vrij van ongedierte houden. We zullen periodieke inspecties uitvoeren om ongedierte of schade door ongedierte tijdig waar te nemen en zo nodig in te grijpen om het vormen van een plaag te voorkomen. Indien u tijdens de periode van een lopend contract last krijgt van ongedierte of plaagdieren, komen wij op afroep bij u langs om een behandeling uit te voeren.

Nog meer weten over ongedierte?


Stuur een mailtje en ontvang de informatie in uw mailbox.